Stråkinstrument av högsta kvalitet till musiker på alla nivåer

Sveriges Violinbyggarmästare

Våra violinbyggare / restauratörer är alla anslutna till branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare, för vilket de verkat som både ordförande och sekreterare.

Förbundet samlar Sveriges utbildade violin- och stråkmakare och borgar för kvalité och yrkesskicklighet.