Dealers in violins violas cellos and bows

Värderingsintyg

Att tänka på när du ska köpa stråkinstrument; Värderingsintyg för violin cello kontrabas eller stråke

 
När man köper ett gammalt stråkinstrument är det som konsument svårt att veta om priset är rimligt. En viktigt del är att det alltid medföljer ett uppdaterat värderingsintyg, både om man köper privat eller från en handlare. Detta gäller alla äldre instrument och stråkar till värden högre än SEK 15 000.
  
louis sitkey john huber värdering fiol violin cello kontrabas
   
Köper man privat är det bra om intyget inte är för gammalt, och att det är utfärdat av en välrenommerad expert eller violinbyggarmästare. Det inte finns någon kvalifikation eller certifiering för att få kalla sig värderingsman eller expert inom violinbranschen vilket gör att det cirkulerar många olika. I extrema fall har personer utan yrkesutbildning själva givit sig titeln värderingsman och det finns exempel på att sådana aktörer blivit åtalade för bedrägerier. Dessa värderingsintyg går naturligtvis inte att lita på.
      
Köper man via handlare är det precis lika viktigt med ett korrekt värderingsintyg. Även om det finns ett intyg sedan tidigare ska man alltid som kund begära att handlaren man köper av själv skriver ett intyg i sitt namn. Skulle handlaren inte vilja det, ligger det nära till hands att tro att den tidigare värderingen kanske är för hög och att handlaren dessutom vet om det.