Stråkinstrument av högsta kvalitet till musiker på alla nivåer

Moderna mästarinstrument

Nytillverkade violiner och celli har under de senaste decennierna blivit ett populärt alternativ till gamla mästarinstrument, inte minst bland yrkesmusiker. 

Skenande priser på äldre mästarinstrument i kombination med osäkerhet kring äkthet och gamla lagningar som riskerar att krångla, är bidragande faktorer till att många violinister idag väljer att spela på ett nybyggt instrument, vilket brukar blir ett bekvämt och säkert instrumentägande. 

Men framförallt är det de tonala kvalitéerna hos nya mästarvioliner som lockar och det har gång på gång visat sig att moderna stråkinstrument oftast ”vinner” över Stradivarius, Guarnerius, Amati och Guadagnini vid olika blindtests som anordnats världen över. 

Fördelarna är många för en musiker som väljer ett modernt instrument och en betydande del är att ha direktkontakt med byggaren, inte minst när det blir dags för service eller justeringar, så man får en kontinutet och slipper att bli bollad mellan olika ateljéer.

Även många världssolister trakterar ett modernt mästarinstrument idag, som sitt huvudinstrument eller som ett komplement till sin Stradivarius, Guarnerius eller Montagnana.

Stefan Lindholm är tredje generationen Violinbyggarmästare, flerfaldigt internationellt prisbelönad och har redan vunnit en rad priser för sina instrument. Vid endast 28 års ålder vann han guld i den italienska violinbyggartävlingen Concorso Internazionale di Liuteria di Pisogne. Stefan blev därmed den första svensk att någonsin vinna en tävling i violinens hemland - Italien.
  
Läs mer här
   

Violinbyggarmästare Stefan Lindholm

Stefan Lindholms instrument har belönats vid tävlingar både i Europa och i USA och efter att 2012 vunnit den italienska violinbyggartävlingen Concorso Internazionale di Liuteria di Pisogne, räknas han som en av vår tids främsta violinbyggare.

Stefan färdigställde sin första violin redan vid 15 års ålder varpå han utbildade sig som förste svensk vid välrenommerade Newark and Sherwood School of Violin Making i Storbritannien.

Efter avklarat gesällprov kom han att fördjupa sig i komplexa restaureringsarbeten av historiskt värdefulla stråkinstrument och efter nio års utbildning och omfattande teori- och arbetsprov erhöll Stefan endast 25 år gammal sitt Mästarbrev, han är den yngsta någonsin som erhållit denna titel.

Under tiden som följde arbetade Stefan periodvis utomlands vilket gav honom rika erfarenheter från ateljéer i Tyskland, Frankrike, Holland och Italien.

Idag ägnar Stefan största delen av sin tid till nytillverkning av violiner, altvioliner och celli.

Lindholms Violinateljé – Stråkinstrument sedan 1907

År 1907 grundades Lindholms Violinateljé av Erik Lindholm som återvänt till Stockholm efter lång utbildning och praktik i utlandet. Verkstaden blev snabbt ledande i landet och högt respekterad internationellt vad gällde allt inom restaurering, nytillverkning samt expertis gällande stråkinstrument. Verksamheten präglades av Eriks passion, grundliga utbildning, yrkesskicklighet och noggrannhet, vilket blivit grunden för den Lindholmska traditionen.

 

Priserna börjar på 160 000 SEK för violin och 320 000 SEK för cello


   

0 products

Sorry, there are no products in this collection