Dealers in violins violas cellos and bows

Att köpa Fransk stråke

De 4 vanligaste missarna när man ska investera i en äldre fransk mästarstråke

1. Certifikat och äkthetsintyg
Precis som med dyrbara violiner så finns det oftast fler kopior och förfalskningar än original av många byggare. Därför är det viktigt att det följer med äkthetsintyg av en erkänd expert. Idag är det många som skriver och utfärdar äkthetsintyg och naturligtvis varierar trovärdigheten på dessa. Ett fåtal experter är väl erkända världen över (se bilder) men är du som köpare osäker på certifikatet som medföljer så rådfråga alltid kring det med en tredje part. 

   
Köp aldrig en äldre fransk stråke utan äkthetsintyg - det finns fler kopior än original
    
bernard milland violin bowpierre guillaume violin bow certificatefrancois raffin violin bow certificate
 Certifikat utfärdade av välrenomerade experter
    
2. Skick och condition report
När det kommer till stråkar är skicket om möjligt än mer viktigt än hos instrumenten när det kommer till prissättning. Små sprickor och välgjorda ”lagningar” är ofta svåra att upptäcka och det cirkulerar många stråkar på marknaden med betydande skador eller reparationer. Många av dessa kan göra att värdet halveras eller mer, jämfört med värdet på en likvärdig stråke i bra skick. För att vara helt trygg i sin investering bör en skriftlig och uppdaterad condition report medfölja köpet. 
    
Köp aldrig en fransk stråke utan en skriftlig condition report - en dold skada kan halvera värdet
    
3. Originaldel eller replacement
Det säger sig kanske egentligen självt, att om exempelvis froschen eller skruven på en fin gammal stråke är utbytta (inte original med stången) så måste värdet påverkas väsentligt. Samtidigt kan man som köpare få mycket ”spelvärde” om man köper en sådan stråke, förutsatt att priset är justerat därefter. I ett ordentligt certifikat redovisas naturligtvis vilka delar som eventuellt inte är äkta men det är inte alla försäljare som informerar om detta. De flesta certifikaten över franska stråkar är skrivna på franska, och exempel på fraser att uppmärksamma är ”est authentique, pour la baguette.” (stången är äkta, men dvs bara den..) eller ”l’exclusion de la hausse” (med undantag för froschen). 
   
Köp aldrig en fransk stråke utan att få skriftligt vad som är original – det är helt avgörande för värdet   
   
 violin bow morizot price
Morizot stråke med replacement frosch och knapp
   
4. Silver eller nysilver
Traditionellt sett monteras stråkar i violinfamiljen i silver eller nysilver vilket ibland indikerar kvalitén på stråken, men inte alltid. När nysilvret först framställdes omkring 1828 så var det under en tid till och med dyrare än äkta silver och därför är många franska mästarstråkar från denna tid undantag helt från den regeln. Samtidigt så monterades många franska stråkar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i nickelsilver och tillverkades av lägre kvalité fernambuko trä. Därför har dessa ett väsentligt lägre värde än motsvarande silverstråkar. 
  
För hög prissättning av franska stråkar är mycket vanligt