Dealers in violins violas cellos and bows

Restaurering violin & cello

Restaurering som kan förstöra

Tack vare att man började reparera stråkinstrument redan tidigt i historien har många instrument från 16- och 1700-talen bevarats fram till idag. 

Men att restaurera stråkinstrument är svårt och komplicerat och tyvärr istället en restaurering medföra stora skador på originalet, ibland så det aldrig går att återställa helt.

Var därför noga med till vem du lämnar din violin, cello eller stråke om den behöver repareras.

Läs mer om konst som förstörts vid restaurering på SVT nyheter:

https://www.svt.se/kultur/konst/aldre-kvinna-forstor-1800-talsmalning