Stråkinstrument till musiker på alla nivåer

CELLO

Att köpa cello är en dyrbar investering och var därför noga med från vem du handlar. Intyg såsom certifikat och även värderingar är viktigt men tar sällan upp instrumentets skick och lagningar vilket medfört att många musiker som handlat av andra fått obehagliga överraskningar längre fram. 


Kontakta oss direkt på sales@luxuryviolins.com för ett tryggt instrumentköp, vi är själva violinbyggarmästare och hjälper alltid till med service och frågeställningar även efter ditt köp. Vi har alltid fler violoncelli i olika utföranden och prisklasser än de på hemsidan.

15 products