Stråkinstrument till musiker på alla nivåer
violin stråke lupot pris

Violin stråke - stämplad LUPOT

Luxury Violins

Regular price 7 000 SEK Sale

En äldre 1900-tals stråke stämplad LUPOT.

Kontakto oss för att prova denna stråke

Follow us @luxuryviolins