Stråkinstrument av högsta kvalitet till musiker på alla nivåer

EXEMPEL PÅ INSTRUMENT ATT HYRA

Många har upptäckt förmånen med att hyra sitt instrument istället för att köpa det.   
Genom Luxury Violins uthyrning av  violin , cello eller viola skapas en möjlighet för alla att spela på väldigt bra instrument till ett förmånligt månadspris.   
Vi vill möjliggöra för alla stråkmusiker att kunna spela på ett riktigt bra instrumenten!  
   Nedan finner Du några exempel på instrument. Priserna avser en månadshyra, för övriga villkor se fliken Priser & villkor i huvudmenyn.
9 products