Dealers in violins violas cellos and bows

Vi firar musikens skyddshelgon med en Vuillaume violin

För att fira den heliga Cecilias dag som inföll den 22 november, postar vi denna målning av henne som finns på en Vuillaume violin som nu är till salu genom Luxury Violins.

 

Den franske violinbyggarmästaren Jean-Baptiste Vuillaume (1795-1875) är en av violinhistorens mest välbekanta figurer. Hans violiner och celli har alltid varit högt eftertraktade av både krävande stråkmusiker såväl som samlare och connoisseurer.

 

Många av dåtidens skickligare violinbyggare arbetade i Vuillaumes verkstad och omkring år 1844 introducerade han St. Cecile des Thernes instrumenten. Typiskt för dessa violiner är förutom den genomgående höga kvalitén, deras ädla solistiska ton samt att de är utsmyckade med bilden av den heliga Cecilia – musikens, musikernas och instrumentmakarnas skyddshelgon.

 

Många av Vuillaumes St. Cecile de Thernes instrumenten tillverkades i Mirecourt-ateljén av Jean-Baptistes yngre bror Nicolas Vuillaume (1800-1872) som sen levererade dem till Paris för slutfinish.

Denna violin tillhör ett av de mest välbevarade violinerna ur denna historiska epok och erbjuds nu till exklusiv försäljning.

Kontakta oss för mer info och audition


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published