Dealers in violins violas cellos and bows

LuxuryViolins inbytesgaranti – våra kunders sparkonto

När du köpt ett instrument eller stråke genom Luxury Violins påbörjar du samtidigt ett eget instrument-sparkonto. I form av ditt instrument behåller du hela inköpskostnaden om du i framtiden vill byta upp dig. Vi tar då det tidigare instrumentet som inbyte och drar av 100% av inköpskostnaden, förutsatt att instrumentet är väl omhändertaget och i ett välvårdat skick. På så sätt förlorar du aldrig pengar på ett instrumentköp, något som annars är vanligt och du slipper samtidigt att ansvara för en försäljning.

Vad menas med välvårdat skick?

Inför ett inbyte av instrument tidigare sålt av oss besiktigas det av vår violinbyggarmästare. Normalt slitage på stall och greppbräda såväl som öppna sargfogar, små märken i lacken, slitage vid handställe (översargen) och hakställe (undersargen) anser vi är normalt bruksslitage och ingår i begreppet ”välvårdat skick”. Större skador eller utförda reparationer som skett efter att vi sålt instrumentet är dock utöver det vanliga. Vi gör då en enskild bedömning baserat på omfattningen i förhållande till instrumentets inköpsvärde, vilket påverkar inbytesgarantin. För att bekosta besiktning och slitageåtgärder tar vi alltid ut en serviceavgift vid varje inbyte om SEK 1 400 för violin/viola, SEK 2 800 för cello och SEK 950 för stråke. Eventuella tidigare servicearbeten som vi bjudit på i och med köpet tillkommer.

Vad menas med att byta upp?

Luxury Violins inbytesgaranti är personlig och gäller endast dig som har köpt instrumentet hos oss. Inbytesgarantin gäller när du byter upp dig till ett instrument som är minst 50% dyrare än det tidigare, exempelvis från SEK 50 000 till 75 000. Vid inbyten ska alltid betalningsfakturan och policybeviset uppvisas. Inbytesgarantin gäller endast instrument och stråkar köpta till värden av SEK 25 000 eller mer.

Kommissionsinstrument och andra villkor

Det är inte alla instrument och stråkar som innefattas av vår inbytes policy men det framgår i produktbeskrivningen och vid köpet medföljer ett policybevis. Instrument och stråkar som tillhör privatpersoner och säljs via Luxury Violins innefattas oftast inte av inbytesgarantin. Vi är dock alltid öppna att diskutera fram lösningar som bägge parter blir nöjda med. Luxury Violins har normalt sett inte möjlighet att ta instrument/stråkar som inbyte som sålts av andra firmor eller privatpersoner, i dessa rekommenderar vi att man kontaktar säljaren.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published