Dealers in violins violas cellos and bows

Värderingsintyg vid köp av stråkinstrument

Att tänka på när du ska köpa stråkinstrument

Del 1 - Värderingsintyg för violin cello kontrabas eller stråke

När man köper ett gammalt stråkinstrument är det som konsument svårt att veta om priset är rimligt. Därför är det viktigt att det alltid medföljer ett uppdaterat värderingsintyg, både om man köper privat eller från en handlare. Detta gäller alla äldre instrument och stråkar till högre värden än SEK 15 000.

louis sitkey john huber värdering fiol violin cello kontrabas

Köper man privat är det bra om intyget inte är för gammalt. Men viktigare är att det är utfärdat av en välrenommerad expert eller violinbyggarmästare. Tyvärr är det så att det inte finns någon kvalifikation eller certifiering för att kalla sig värderingsman eller expert och inom violinbranschen har det alltid funnits mindre seriösa aktörer. Personer utan yrkesutbildning som själva givit sig titeln värderingsman och det har hänt att sådana aktörer blivit åtalade för bedrägerier. Dessa värderingsintyg går naturligtvis inte att lita på.

Köper man via handlare är det precis lika viktigt med ett korrekt värderingsintyg. Även om det finns ett intyg sedan tidigare ska man alltid som kund begära att handlaren / säljaren själv skriver ett intyg i sitt namn. Skulle handlaren inte vilja det, ligger det nära till hands att tro att priset / värderingen är för hög och att handlaren dessutom vet om det.

Utbildade värderingsmän med internationellt renommé återfinns hos branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare:

www.violinbyggarmastarna.se


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published