Dealers in violins violas cellos and bows

Att tänka på när du ska köpa en nytillverkad violin eller cello Del 3

Del 3 - Valet

När man väl har bestämt sig att just ett nytillverkat stråkinstrument passar en bäst finns det två vägar att ta till att hitta fram till ”sitt instrument”.

Vid en beställning vänder man sig direkt till en specifik byggare. Ofta går man på rekommendationer från en lärare eller kollega. Fördelen vid en beställning är att man kan träffa sin byggare innan instrumentet är färdigt och på så sätt kunna påverka materialval, modellval och annat utförande för att komma fram till sitt dröminstrument och följa den spännande processen från träbit till musikinstrument. En nackdel är naturligtvis att man inte kan vara helt säker på hur sitt instrument till slut kommer att låta och fungera förrän man till slut provspelar det.

Vid en provspelning innan köp väljer man en traditionell väg till sitt instrument, trots att det kan vara nytt och modernt. Det går helt enkelt till så att man utgår från redan existerande nya violiner eller celli och kan på så sätt jämföra flera olika med varandra, upptäcka likheter och olikheter och även jämföra med äldre stråkinstrument om man så vill. Ett smidigt och bekvämt sätt är att vända sig till en handlare som har flera olika nybyggda instrument för att leta ut just den violinen eller cellon som passar just en själv bäst.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published