Dealers in violins violas cellos and bows

Att tänka på när du ska köpa en nytillverkad violin eller cello - Del 2

Del 2 – Service & underhåll

En stor fördel för de stråkmusiker som väljer ett modernt instrument till att bli deras livskamrat, är att de även får möjlighet att diskutera med byggaren och ta del av dennes kunskap och service.

Riktning av greppbrädan på en cello

Vid allt instrumentägande uppstår ofta frågor och justeringsbehov med tiden och det kan naturligtvis inte bli en bättre situation än om man kan vända sig direkt till den som tillverkat instrumentet. Byggaren själv känner sitt instrument bättre än någon annan och vet precis hur det är konstruerat även invändigt vilket kan vara till en stor fördel.

När man köpt ett instrument direkt från byggaren ingår allmän service i de flesta fallen och dessutom erbjuder många rabatter på reparationer om skador skulle uppstå. Men detta varierar från byggare till byggare och i somliga fall tar inte byggaren emot sina egna instrument för service eller reparationer vilket kan ställa till problem. Om en violinbyggare inte själv vill återse sina alster kan det också bli svårt att hitta någon annan violinmakare som vill ta sig an att serva dem. Fråga alltid vilka villkor som gäller innan köp av en nytillverkad violin, cello eller stråke så slipper du att få obehagliga överraskningar i framtiden.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published