Stråkinstrument av högsta kvalitet till musiker på alla nivåer

Service & reparationer

Luxury Violins reparatörer är välutbildade Violinbyggarmästare med 20 års erfarenheter av service och reparationer i och utanför Sverige. Vi utför alla typer av servicearbeten och reparationer på instrument och stråkar och kontrollerar och besiktigar noga alla våra stråkinstrument.
Några exempel på service vi erbjuder;
  
Sarglimning
Klangjustrering / optimering
Greppbräderiktning
Spricklagning
Justering av stämskruvar
Retuschering av märken och lackskador
Nytt stall
Ljudpinne
Omsträngning
Rengöring
Årlig genomgång och besiktning


Stråktagling
Nytt tumläder
Bevickling (silver, spunnen silk, etc.)
Ny skruv / mutter
Välkommen att kontakta oss för en serivce eller reparation!
Observera att dessa tjänster endast är tillgängliga för kunder som handlat sitt instrument av oss.
För dig som köpt ditt instrument på annat håll ber vi dig kontakta säljaren.