Kontaktuppgifter – Järnåkerfonden

Järnåkerfonden – Stråkinstrumentfond

Service:
Utlåning / violin / viola / cello

Adress:
c/o Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8
111 48 Stockholm