Stråkinstrument till musiker på alla nivåer
violin fiol viool geige violon viollino minarski hamburg

Violin - E. & L. Minarski Hamburg

Luxury Violins

Regular price 11 500 SEK Sale

Violin från mitten av 1900-talet med etikett:

E. & L. MINARSKI Hamburg

Bottens längd: 358 millimeter
Ton: Klar och jämn

Follow us @luxuryviolins